Zgodovina

Prve korake na poti do svoje ribiške družine so škofjeloški ribiči naredili že leta 1953. Do takrat so vsi ribiči, ki so uradno lovili v Sori, poljanski Sori in Selški Sori, bili člani Ribarske zadruge Ljubljana. Med temi člani se je vse bolj krepila želja po ustanovitvi svojega ribarskega društva, ki bi delovalo na porečju reke Sore. Ker so se podobne težnje ribičev pojavljale po vsej Sloveniji, je bil pravi trenutek za ustanovitev svojega društva, ki pa je delovalo v okviru Ribiškega društva Ljubljana. Takrat je bilo 54 ribičev, ki so imeli pravico loviti na porečju reke Sore. Ustanovili so pripravljalni odbor, ki naj bi poskrbel za vse potrebne aktivnosti za ustanovitev Ribiškega društva Sora Škofja Loka. Pripravljalni odbor je imel 10 članov. Ti so posredovali mestnemu odboru Socialistične zveze pravila novega društva v potrditev. Pravilom so bili priloženi vsi osebni podatki predlagateljev, tako da je lahko odbor Socialistične zveze ocenil, če so predlagatelji moralno politično primerni za ustanovitev društva. Izdan je bil sklep o primernosti članov predlagateljev pravil in s tem je bil omogočen sklic ustanovnega občnega zbora novega ribarskega društva Sora Škofja Loka.

Ustanovni zbor ribarskega društva je bil dne 22. marca 1953 v Škofji Loki. Tako je pričelo delovati ribarsko društvo Sora Škofja Loka, ki je v tej obliki delovalo v obdobju med letoma 1953 in 1958.

Prve zapise o ribiškem društvu Sora lahko zasledimo že v glasilu Ribič letnik 1956 in 1957 v prispevkih, ki poročajo o delovanju društva še v sklopu RD Ljubljana. V reviji Ribič letnik 1958 je na strani 78 objavljeno poročilo o Občnem zboru RD Sora na katerem so bili sprejeti pomembni sklepi o osamosvojitvi RD Sora in njenem nadaljnjem samostojnem delovanju. Tako je dne 18. januarja 1958 s tem sklepi RD Sora postala samostojna ribiška družina.