Poljanska Sora

Poljanska Sora je reka izrazito hudourniškega značaja, z izvirom na meji alpskega in kraškega sveta. Reka spada v skupino salmonidnih voda, saj ima čisto vodo in dobro ohranjene vodne habitate. Na večjem delu toka ima naravno ohranjeno strugo prepleteno s številnimi tolmuni, brzicami in prelivi. V njej živi več ribjih vrst, zaradi katerih je tudi uvrščena v Naturo 2000. V reki prebiva kralj naših voda sulec, ki je v tem delu kar dobro zastopan. Poleg sulca so ribolovno pomembne ribje vrste: šarenka, mrena, podust in klen. Stalež lipana se po katastrofalni poplavi, ki je najbolj prizadela prav njega, ponovno izboljšuje.

Hribovje na obeh straneh Poljanske doline je le ponekod apnenčasto, sicer pa ležijo na površju večidel neprepustni skrilavci in peščenjaki, s katerih deževnica in snežnica izdatno in hitro odtekata. Poljanska Sora se med Škofjo Loko in Puštalom zareže v ozek pas apnenca. Na preostalo skalovje je oprta Puštalska brv, reko pa pregrajuje okoli 150 m dolg jez. Tu so vodno energijo že v srednjem veku izkoriščali za pogon mlinov, žage, kovačije in usnjarne, ki so stale na levem, loškem bregu.
Revir je razmeroma lahko dostopen in primeren tudi za začetnike v svetu muharjenja.

Ribolovno območje:

Od pritoka Petruzovega grabna v Logu do sotočja obeh Sor. Ribolov od jezu na kopališču v Puštalu do sotočja je zaradi drsti podusti PREPOVEDAN med 15. 5. in 1. 7.

Ribolovni režim

SPLOŠNA PRAVILA RIBOLOVA
Za ribolov mora ribič imeti veljavno ribolovno dovolilnico. Vsako ujeto ribo je potrebno  takoj vpisati v ribolovno dovolilnico (v papirnati se označi s črtico). Spuščanje podmerskih rib, ki zaradi poškodb ne bi preživele ni dovoljeno; plen se šteje za mersko ribo. Pri kontroli čuvajske službe je ribič dolžan samoiniciativno pokazati ribolovno dovolilnico, pribor in plen. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče).

MUHARJENJE
Možnost ribolova: šarenka, potočna postrv, lipan, mrena, podust, klen.
Omejitve: Dovoljen ribolov le na umetne muhe brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo.

BELIČARJENJE
Možnost ribolova: podust, mrena, klen.
Omejitve: Ribolov dovoljen na eno palico. Prepovedan ribolov mrene in podusti na sadje.

RIBOLOV SULCA
Možnost ribolova: sulec.
Omejitve: Dovoljen ribolov na eno palico in najmanj v paru dveh ribičev, ki sta med ribolovom oddaljena največ 100 m. Umetna vaba mora biti dolžine več kot 10 cm.

 

Scroll to Top