Upravni odbor RD Sora poziva članstvo in zainteresirano javnost k rednemu poročanju o vseh škodljivih posegih v vodotoke in brežine (onesnaženja,pogini rib, odlagališča smeti, posegi v vodotoke, škoda ki jo povzročajo čaplje/kormorani in še posebej vidra…). Vsaka informacija je dobrodošla saj nam omogoči pravočasno in učinkovito ukrepanje ob morebitnih škodljivih posegih. Z vašo pomočjo bomo ohranili reke in vodni živel za naše zanamce. V primeru opažanja kakršnegakoli posega v vodotok oz. brežino vas prosimo, da o njem obvestite gospodarja Bojana Sovinca (tel št. 031 599 316).

Hvala in lep pozdrav.

Scroll to Top