Selška Sora
Selška Sora je prelepa hudourniška reka, salmonidnega značaja. Dolina reke je tesna, pobočja pa so strma in visoka. Nad njo se vzpenja Lubnik, od reke naravnost do vrha. Voda šumi čez skale, vijuga skozi dolino in se zaustavlja v bistrih tolmunih.
PREBERI VEČ
Poljanska Sora
Poljanska Sora je reka izrazito hudourniškega značaja, z izvirom na meji alpskega in kraškega sveta. Reka spada v skupino salmonidnih voda, saj ima čisto vodo in dobro ohranjene vodne habitate. Na večjem delu toka ima naravno ohranjeno strugo prepleteno s številnimi tolmuni, brzicami in prelivi.
PREBERI VEČ
Sora
Reka Sora nastane z združitvijo Selške in Poljanske Sore v Škofji Loki. Spada v skupino salmonidnih voda, saj je razmeroma čista in hitro tekoča. Strugo prepletajo globoki tolmuni, brzice in prelivi.
PREBERI VEČ
Ribnik Reteče
Ribnik je verjetno eno tistih vodnih bogastev za katere vedo le ribiči in domačini, ki mu pravijo tudi Gramozno jezero. Nekdaj je bilo jezero priljubljeno kopališče, pozimi pa tudi drsališče. Ribnik ima peščeno dno, saj leži v jami, kjer so včasih izkopavali pesek.
PREBERI VEČ
Previous
Next

RD Sora

Ribiška družina Sora je prostovoljno, nepridobitno združenje ljubiteljev narave in ribolova. Njeno osnovno poslanstvo je skrb za čisto in z ribami bogato vodo. Naše delo obsega gojitev in varstvo rib ter varovanje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Ribiška družina izvaja ribiško upravljanje na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo. Najvišji organ društva je zbor članov, izvršilni organ pa je upravni odbor. Upravljanje in vodenje poteka po demokratičnih načelih.

Članstvo v Ribiški družini Sora je prostovoljno, pridruži pa se nam lahko vsakdo, ki izpolni pristopno izjavo.

Ribiški družini je zaupano gospodarjenje z delom Selške, Poljanske in skupne Sore ter Ribnikom Reteče. Med pomembnejše naloge spada priprava ribiško gojitvenega načrta, ki obsega okvirno časovno umestitev vlaganj, podatke o minimalni količini ter vrsti vloženih rib. Upravljanje z vodami tako poteka v skladu z veljavnim ribiško-gojitvenim načrtom.

Naše aktivnosti na področju varovanja okolja obsegajo predvsem preprečevanje onesnaženj in škodljivih posegov v ekosistem ter skrb za izboljšanje ekološkega stanja voda. Člani ribiške družin se redno udeležujemo vsakoletne čistilne akcije, ki jo organizira občina Škofja Loka ter tako prispevamo k izoblikovanju lepše prihodnosti.

Scroll to Top