Dejavnosti

Skrb za okolje

Naše aktivnosti na področju varovanja okolja obsegajo predvsem preprečevanje onesnaženj in škodljivih posegov v ekosistem ter skrb za izboljšanje ekološkega stanja voda. Člani ribiške družin se redno udeležujemo vsakoletne čistilne akcije, ki jo organizira občina Škofja Loka ter tako prispevamo k izoblikovanju lepše prihodnosti.

Sonaravna gojitev rib

Sonaravna gojitev rib je dejavnost, ki obsega vlaganje ribjega zaroda v pripravljene gojitvene potoke, vzrejo v potokih, elektroizlov po končani vzreji, transport in vlaganje v ribolovne revirje. Ribiška družina Sora vsako leto organizira delovno akcijo izgradnje pragov na gojitvenih potokih.

Interventni izlovi

Namen izlova je reševanje življenjsko ogroženih rib, oziroma preventivna premestitev rib v druge vodotoke, zaradi škodljivih posegov v okolje. Najpogosteje se izvaja v primeru gradbenih posegov v vodotoke, ob onesnaženjih in naravnih nesrečah.

Delo z mladimi

Posebno pozornost namenjamo delu z mladim, saj se zavedamo pomembnosti njihove prisotnosti pri izoblikovanju skupne prihodnosti. Vsakemu mlademu ribiču je dodeljen usposobljen mentor, ki ga poučuje o ribolovnemu režimu in etiki, ribolovni opremi, tehnikah ribolova in ga spremlja pri ribolovu.