Reka Sora nastane z združitvijo Selške in Poljanske Sore v Škofji Loki. Spada v skupino salmonidnih voda, saj je razmeroma čista in hitro tekoča. Strugo prepletajo globoki tolmuni, brzice in prelivi.

Od sotočja naprej teče po skrajnem južnem robu Sorškega polja, ki ga sestavlja prod, katerega je nanesla reka Sava in z njim odrinila Soro pod vznožje hribov. Deževnica pronica skozi prod v globino, zato reka dlje od Lipice nima pritokov s Sorškega polja.

Sora je po podatkih stalnega monitoringa tudi v spodnjem toku v zelo dobrem ekološkem stanju. Struga reke je v veliki meri v naravnem stanju, zaradi česar struga Sore od sotočja do jezu v Goričanah, spada v varstveno območje Natura 2000. Ljudje v preteklosti niso veliko posegali vanjo, zaradi odmaknjenosti od naselij in izrazito hudourniškega značaja.

Reka Sora ponuja raznovrsten ribolov, poln izzivov, ki očara marsikaterega ribiča. Posebno zanimiv je jesensko-zimski sulčelov, in ribolov lipana. Poleg lipana in sulca lahko v reki uspešno lovimo tudi klena, mreno, podust, šarenko in potočno postrv. Dovoljeni načini ribolova so beličarjenje, talni ribolov, muharjenje in vijačenje (sulec).

Ribolovno območje:
Od Okornovega jezu nad sotočjem obeh Sor do jezu v Goričanah.

Ribolovni režim

SPLOŠNA PRAVILA RIBOLOVA
Za ribolov mora ribič imeti veljavno ribolovno dovolilnico. Vsako ujeto ribo je potrebno  takoj vpisati v ribolovno dovolilnico (v papirnati se označi s črtico). Spuščanje podmerskih rib, ki zaradi poškodb ne bi preživele ni dovoljeno; plen se šteje za mersko ribo. Pri kontroli čuvajske službe je ribič dolžan samoiniciativno pokazati ribolovno dovolilnico, pribor in plen. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče).

MUHARJENJE
Možnost ribolova: šarenka, potočna postrv, lipan, mrena, podust, klen.
Omejitve: Dovoljen ribolov le na umetne muhe brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče).
Dovoljen ulov: 3x salmonidi (od tega največ 1x potočna postrv in/ali 1x lipan) ali 4x ciprinidi (od tega največ 3x podust)

BELIČARJENJE
Možnost ribolova: podust, mrena, klen.
Omejitve: Ribolov dovoljen na eno palico. Prepovedan ribolov mrene in podusti na sadje.
Dovoljen ulov: 4x ciprinid (od tega največ 3x podust)

RIBOLOV SULCA
Možnost ribolova: sulec.
Omejitve: Dovoljen ribolov na eno palico in najmanj v paru dveh ribičev, ki sta med ribolovom oddaljena največ 100 m. Umetna vaba mora biti dolžine več kot 10 cm.

Scroll to Top