Ribnik Reteče

Ribnik Reteče

Ribnik je verjetno eno tistih vodnih bogastev za katere vedo le ribiči in domačini, ki mu pravijo tudi Gramozno jezero.

Nekdaj je bilo jezero priljubljeno kopališče, pozimi pa tudi drsališče. Ribnik ima peščeno dno, saj leži v jami, kjer so včasih izkopavali pesek. Nastal je leta 1986 z zajezitvijo reke Save, za potrebe HE Mavčiče. Takrat se je izkopna jama pričela polniti s podtalnico, vse do gladine enake reki Savi nad jezom HE Mavčiče. Vodostaj ribnika je pričel upadati, verjetno zaradi vse večje neprepustnosti akumulacijskega jezera HE Mavčiče, zaradi nabiranja mulja na dnu. Vodostaj je upadel za več metrov, ribnik pa ima danes največjo globino 3 m. Nekoč je površina ribnika znašala 3 ha, danes pa je za ribolov primerno le območje velikosti 0,7 ha. Zelo nenavadna značilnost jezera je visoka vsebnost raztopljenega kisika v vodi, zaradi česar je v njem nekoč prebivala potočna postrv.

V ribniku prebivajo številni linji, krapi, ščuke in druge ribolovno zanimive ribje vrste. Zaradi velikosti ribnika je krmljenje na njem prepovedano.

Ribolovno območje:
Po celotni površini ribnika

Ribolovni režim

BELIČARJENJE + VIJAČENJE + TALNI RIBOLOV + MUHARJENJE

Možnost ribolova: zelenika, ščuka, rdečeoka, krap, klen.
Omejitve: Ribolov dovoljen na eno palico.
Dovoljen ulov: 4x klen ali 30x zelenika ali 30x rdečeoka ali 1x krap ali 1x ščuka

Scroll to Top