Ribnik Reteče

Ribnik je verjetno eno tistih vodnih bogastev za katere vedo le ribiči in domačini, ki mu pravijo tudi Gramozno jezero.

Nekdaj je bilo jezero priljubljeno kopališče, pozimi pa tudi drsališče. Ribnik ima peščeno dno, saj leži v jami, kjer so včasih izkopavali pesek. Nastal je leta 1986 z zajezitvijo reke Save, za potrebe HE Mavčiče. Takrat se je izkopna jama pričela polniti s podtalnico, vse do gladine enake reki Savi nad jezom HE Mavčiče. Vodostaj ribnika je pričel upadati, verjetno zaradi vse večje neprepustnosti akumulacijskega jezera HE Mavčiče, zaradi nabiranja mulja na dnu. Vodostaj je upadel za več metrov, ribnik pa ima danes največjo globino 3 m. Nekoč je površina ribnika znašala 3 ha, danes pa je za ribolov primerno le območje velikosti 0,7 ha. Zelo nenavadna značilnost jezera je visoka vsebnost raztopljenega kisika v vodi, zaradi česar je v njem nekoč prebivala potočna postrv.

V ribniku prebivajo številni linji, krapi, ščuke in druge ribolovno zanimive ribje vrste. Zaradi velikosti ribnika je krmljenje na njem prepovedano.

Ribolovno območje:
Po celotni površini ribnika

Ribolovni režim

SPLOŠNA PRAVILA RIBOLOVA
Za ribolov mora ribič imeti veljavno ribolovno dovolilnico. Vsako ujeto ribo je potrebno  takoj vpisati v ribolovno dovolilnico (v papirnati se označi s črtico). Pri kontroli čuvajske službe je ribič dolžan samoiniciativno pokazati ribolovno dovolilnico, pribor in plen. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče).

BELIČARJENJE + VIJAČENJE + TALNI RIBOLOV + MUHARJENJE

Možnost ribolova: zelenika, ščuka, rdečeoka, krap, klen.

Omejitve: Ribolov dovoljen na eno palico. Ribolov ščuke je dovoljen samo s trnkom enojčkom.

Dovoljen ulov: 4x klen ali 30x zelenika ali 30x rdečeoka ali 1x krap ali 1x ščuka

Obvezen pribor ribiča: mreža podmetalka, klešče za odpenjanje rib.

Ravnanje z ribami: Ulovljene ribe, ki jih ne nameravamo upleniti  je potrebno takoj nepoškodovane vrniti v ribnik. Ujete ribe vedno zajamemo v mrežo podmetalko. Rib nikoli ne polagamo na tla, odpenjamo jih v podmetalki (oz. blazini) in jih nato izpustimo oz. uplenimo. Pri odpenjanju vabe si pomagamo s kleščami. Ribe vedno prijemamo samo z mokrimi rokami. Pri fotografiranju ribe vedno držimo nizko, tik nad vodno gladino. Pri fotografiranju nastane veliko nepotrebnih poškodb, predvsem zaradi neustreznega rokovanja z ribo. Zadrževanje živih rib v mrežah ni dovoljeno. Ribe, ki smo jih med izvajanjem ribolova poškodovali (poškodbe nastale pri odpenjanju umetnih vab in trnkov) in zaradi poškodb nebi preživele moramo neglede na velikost obvezno upleniti (tudi ribe manjše od dovoljene lovne mere). V primeru obiska ribiškega čuvaja moramo razpolagati z dokazom, da ujete ribe nismo mogli spustiti nepoškodovane. Ustrezen dokaz za to je npr. pri globoko zapeti ribi, trnek, ki ga ne rešujemo iz ribjih ust ampak ga pustimo na svojem mestu.

Priporočila: Pri ribolovu ščuke je zelo priporočljiva uporaba silikonske podmetalke, saj se trnki ne zapletajo vanjo, osvoboditev ribe je zato enostavnejša. Reševanje ujetih ščuk je zahtevno, ujeto ribo pa pri odpenjanju pogosto grdo poškodujemo.

DOVOLJENA VRSTA RIBE MERA (cm) LOVNA DOBA DOVOLJEN ULOV DOVOLJENE VABE
ŠČUKA 50 cm 1.5. - 30.11 1 Umetne vabe
KLEN 30 cm 1.3. - 30.4. in 1.7.- 30.11. 4 Kruh, sir, sadje, um. muha
ZELENIKA Brez mere 1.3. - 31.3. in 1.7.- 30.11. 30 Kruh, sir, sadje, um. muha
RDEČEOKA Brez mere 1.3. - 31.3. in 1.7.- 30.11. 30 Kruh, sir, sadje, um. muha
KRAP Brez mere 1.3. - 30.11. 1 Kruh, deževnik, bojli, koruza, um. muha
Scroll to Top